KLEJNOTY
Klejnoty na serwerze BlackMC można wykorzystać do zakupu monet, skrzynek oraz przedmiotów. Wszystkie z wymienionych rzeczy są dostępne po wpisaniu /sklepremium.
10zł
Klejnoty na serwerze BlackMC można wykorzystać do zakupu monet, skrzynek oraz przedmiotów. Wszystkie z wymienionych rzeczy są dostępne po wpisaniu /sklepremium.
20zł
Klejnoty na serwerze BlackMC można wykorzystać do zakupu monet, skrzynek oraz przedmiotów. Wszystkie z wymienionych rzeczy są dostępne po wpisaniu /sklepremium.
50zł
Klejnoty na serwerze BlackMC można wykorzystać do zakupu monet, skrzynek oraz przedmiotów. Wszystkie z wymienionych rzeczy są dostępne po wpisaniu /sklepremium.
100zł
Klejnoty na serwerze BlackMC można wykorzystać do zakupu monet, skrzynek oraz przedmiotów. Wszystkie z wymienionych rzeczy są dostępne po wpisaniu /sklepremium.
200zł
RANGI
Ranga EPICKA na serwerze BlackMC daje dostęp do różnych komend, które można sprawdzić pod /ranga-epicka
10-30zł
Ranga ELITARNA na serwerze BlackMC daje dostęp do różnych komend, które można sprawdzić pod /ranga-elitarna
20-50zł
Ranga MITYCZNA na serwerze BlackMC daje dostęp do różnych komend, które można sprawdzić pod /ranga-mityczna
30-70zł
Ranga LEGENDARNA na serwerze BlackMC daje dostęp do różnych komend, które można sprawdzić pod /ranga-legendarna
50-200zł
UNBAN
UNBAN umożliwia wejście graczowi zbanowanemu na serwer. Usługa nie zwalnia z przestrzegania regulaminu.
10zł