Regulamin zakupu w serwisie blackm.com.pl

-Definicje-

1. ADMINISTRACJA - Osoby, zarządzające serwerem blackmc.com.pl

2. BAN - Zakaz wchodzenia na serwer, ustawiany przez administrację serwera blackmc.com.pl. Zakaz ten otrzymuje osoba, która złamała regulamin, znajdujący się na serwerze blackmc.com.pl.

3. KONSUMENT - Osoba dokonująca zakup usługi na stronie internetowej blackmc.com.pl

4. KONTO - Konto minecraft, indentyfikowane konkretną nazwą użytkownika, używane na serwerze blackmc.com.pl

5. REGULAMIN - Regulamin serwisu poprzedzający zakup na stronie blackmc.com.pl

6. SERWER - Serwer minecraft umożliwiający grę z innymi osobami o domenie blackmc.com.pl


-Postanowienia ogólne-

1. Strona o domenie blackmc.com.pl oferuje usługi na serwerze minecraft o domenie blackmc.com.pl.

2. Wszystkie loga oraz grafiki zawarte na stronie są własnością serwera blackmc.com.pl i nie mogą zostać wykorzystane przez użytkowników do tego nieuprawnionych. Uprawnienie do wykorzystania grafik można uzyskać poprzez kontakt z administracją na platformie discord, bądź też przez E-MAIL: bmcserwer@gmail.com

3. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności strony internetowej blackmc.com.pl

4. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie bez informowania użytkowników o poprawkach.

5. Każdy użytkownik dokonujący zakup na stronie jest zobowiązany do zaakceptowania warunków regulaminu.


-Informacje dotyczące oferowanych usług-

1. Usługa jest realizowa bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty.

2. W przypadku nieotrzymania zakupionych usług należy wysłać wiadomosć do administratora, w aplikacji discord, o nazwie: Sharyxxx#7724, bądź też poprzez E-MAIL: bmcserwer@gmail.com.

3. Administracja nie ponosi odpowiedzalności za wirtualne przedmioty od chwili dodania ich na konto użytkownika.

4. Administracja nie odpowiada za utratę konta/włamanie na konto, na które została zakupiona konkretna usługa/usługi. Serwer blackmc.com.pl posiada systemy zabezpieczeń uniemożliwiające uzyskanie danych logowania, bądź też dostęp do konta bez autoryzacji.

5. Administracja może odmówić sprzedaży usługi i dokonać zwrot pieniędzy poprzez przelew na konto bankowe lub na konto paypal w kwocie po odjęciu prowizji.

6. Osoba, która otrzyma bana, nie otrzymuję zwrotu za zakupione usługi.


-Obowiązki konsumenta-

1. Konsument musi posiadać zarejestrowane konto na serwerze, na które otrzyma zakupioną usługę.

2. Konsument jest zobowiązany do podania prawidłowych danych przy zakupie.

3. Konsument jest zobowiązany do współpracy z administracją serwera blackmc.com.pl podczas realizacji usługi.

4. Konsument dokonujący zakupu na stronie internetowej blackmc.com.pl jest zobowiązany do zaakceptowania warunków regulaminu.


-Reklamacja-

1. Konsument może zgłosić Sprzedawcy reklamację poprzez kontakt na E-MAIL: bmcserwer@gmail.com. Reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 dni od jej złożenia.

2. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli usługa została w pełni wykonana przez usługodawcę.


-Postanowienia końcowe-

1. Administrator przetwarza dane na podstawie Polityki prywatności i Polityki cookies.

2. Serwer blackmc.com.pl nie jest powiązany z firmą Mojang AB.

3. W sprawach nieregulowanych powyższym dokumentem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


-Dane przedsiębiorcy-

Imię i nazwisko: Martin Ramiączek

Miasto: Wałbrzych

Kod pocztowy: 58-316

Ulica: Jana Pawła II 2

E-mail: bmcserwer@gmail.com

Działalność gospodarcza: niezarejestrowana


Regulamin został opublikowany dnia: 21.03.2021 roku

Ostatnia zmiana w regulaminie została wprowadzona dnia: 07.09.2023 roku